Adres Platformy edukacyjnej ZSZ w Nowym Mieście Lubawskim to:
Platforma ZSR w NML